خدمات پس از فروش

تعویض کالا در صورت عدم استفاده از محصولات به مدت 48 ساعت پس از خرید با ارائه فاکتور و حفظ بارکد در فروشگاه  امکان پذیر می باشد

 

گارانتی محصولات چرم کروکو دارای گارانتی به شرح زیر است:

* کفش به مدت شش ماه از تاریخ صدور فاکتور

- موارد مصرفی نظیر پاشنه، سرپاشنه و کفی شامل گارانتی نمی باشد.

- گارانتی کفش فقط با نحوه استفاده اصولی از محصول (به تشخیص کارشناس نوین چرم)، معتبر می باشد.

* گارانتی کیف شامل دوبخش است. چرم آن یک سال و یراق آلات مربوطه به مدت شش ماه از تاریخ صدور فاکتور

* گارانتی کت و سایر البسه شامل دو بخش است. چرم آن دو سال و یراق آلات مربوط...

ادامه مطلب