تاریخچه‌‌ی کیف‌‌های دستی: از نگهداری سکه تا دود و شکر زرد انقلاب صنعتی

در دنیای امروز مهم نیست که شما چه کسی هستید، یک ستاره‌‌ی مشهور، خواننده، یا حتی ملکه‌‌ی بریتانیا، چون شما بدون کیف دستی‌‌تان جایی نمیروید. امروزه‌‌ کیف‌‌های دستی به یکی از اصلی‌‌ترین قسمت‌‌های لباس‌‌ه...

ادامه مطلب