کیف پول زنانه کوچک؛ نیاز هر خانم ایرانی

با اختراع کارت های عابر بانک، تحول شگرفی در صنعت مد و طراحی کیف های پول به وجود آمد و جابه جایی پول  نقد و مشکلات ناشی از حمل آن، جای خود را به استفاده از یک یا چند کارت کوچک دا...

ادامه مطلب