نگاهی متفاوت به خرید کیف پول جیبی مردانه

نگاهی متفاوت به کیف پول جیبی مردانه

تا قبل از به وجود آمدن کارت‌های عابر بانک، آقایان برای حمل پول به صورت نقدی به مراتب دردسر ها و مشکلات بسیار بیشتری نسبت به خانم‌ها داشتند؛ از گم شدن و دزدیدن پول‌های نقد تا فضای زیادی که اسکناس‌های ک...

ادامه مطلب