چرا باید کفش کالج بخریم؟ اونم چرم؟!!

کفش های کالج صدها سال است که از سرزمین آمریکا پا به دنیای متنوع کفش ها در سرتاسر جهان گذاشته است؛ و روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می‌شود. کفش کالج محدودیت، سن و شغل نمی شناسد! هرکس از یک موسیقی دان ...

ادامه مطلب