کفش پاشنه بلند قرمز؛ انتخابی شیک برای تمامی بانوان

سیر تکاملی کفش پاشنه بلند داستان متفاوتی را روایت می‌کند که با دنبال کردن آن قطعا لبخندی بر لب هایتان جاری خواهد شد؛ مد شدن کفش‌های پاشنه بلند در ایران به زمان شاه عباس صفوی برمی‌گردد؛ زمانی که ایران ...

ادامه مطلب