زیباترین لبخند در آغوش پالتوی دوست داشتنی

شاید شما زمستان را با برف ‌‌و ‌‌سرما و‌‌‌‌ امتحانات دی ماه بشناسید، اما من نه! من دیداری با یار‌‌همیشگی زمستان را نشانه‌‌ی بهتری برای رسیدن این فصل زیبا و‌‌ یکرنگ می دانم. حکایت بعضی از لباس‌‌ها نسبت...

ادامه مطلب