کتانی قرمز را با چه لباس هایی ست کنیم؟

ممکن است بسیاری از ما دوستدار رنگ قرمز باشیم اما در زمان انتخاب کتانی به سراغ یک کتانی قرمز رنگ نمی‌رویم زیرا تصور می‌کنیم ست کردن یک کتانی قرمز با لباس‌هایی که داریم بسیار سخت است و ما را محدود می‌کن...

ادامه مطلب