قواعد شناخت چرم خوب متناسب با وضعیت اقتصادی

چرم، ماده ای طبیعی، بادوام و منعطفی که از دباغی ها و  پوست خام جانوران به‌دست می‌آید؛ گاو یکی از حیواناتی است که در ساخت چرم بسیار استفاده می شود. فرایند چرم سازی از یک پوست ساده و بی استفاده، یک ماده...

ادامه مطلب