پالتو چرم بلند؛ انتخابی بی نظیر برای افراد قد بلند

پالتو در جنگ جهانی اول بسیار مورد استفاده قرار گرفت و در بین سپاهیان رواج زیادی داشت. پالتوهای ضخیم محافظ های بسیار مناسبی در برابر سرما و آسیب های سطحی بودند و علاقه مندان بسیاری در میان سربازان داشت...

ادامه مطلب