تي\ مشكي مرىانه و تي\ مشكي ىخترانه ىو ست محبوب ىلها

چرا همش مشکی می پوشی؟ (بررسی چالشهای تیپ مشکی مردانه و دخترانه)

وقتی برای خرید به بازار می روید چقدر پیش می آید که این سوال را از فروشنده بپرسید: این مدل رنگ مشکی هم داره؟! ممکن است زیاد هم جواب این سوال را داده باشید؛ که چرا همش مشکی می پوشی؟ مشکی رنگی جدا ناپذیر...

ادامه مطلب