«6عادت بد زنانه» که آقایان دوست ندارند!

تلاش برای حفظ روابط عاشقانه یکی از عادت های پسندیده خانم های ایرانی است. خانم‌هایی که اصالت رابطه و صداقت برایشان از هر چیزی مهم تر است. اما گاهی همین خانم ها در دام عادت های اشتباهی گیر می‌کنند که نه...

ادامه مطلب