گارانتی چرم کروکو

* کفش به مدت شش ماه از تاریخ صدور فاکتور

- موارد مصرفی نظیر پاشنه، سرپاشنه و کفی شامل گارانتی نمی باشد.

- گارانتی کفش فقط با نحوه استفاده اصولی از محصول (به تشخیص کارشناس چرم کروکو)، معتبر می باشد.

* گارانتی کیف شامل دوبخش است. چرم آن یک سال و یراق آلات مربوطه به مدت شش ماه از تاریخ صدور فاکتور

* گارانتی کت و سایر البسه شامل دو بخش است. چرم آن دو سال و یراق آلات مربوطه شش ماه از تاریخ صدور فاکتور

- برای بهره مندی از شرایط گارانتی ارائه فاکتور خرید الزامی است.( لطفا در حفظ و نگهداری فاکتور خرید تا پایان مدت گارانتی دقت نمایید)

- ارائه خدمات پس از فروش...

ادامه مطلب